Skip links

InsightSofa Enterprise™

Automatizovaný sběr pomocí emailů.

Absolutní přehled o spokojenosti zákazníků.

InsightSofa Enterprise™ je našim nejpodrobnějším systémem na sběr zákaznické zkušenosti a spokojenosti. Je založen na kontinuálním e-mailovým dotazováním, přičemž data o spokojenosti spojujeme s daty, které o zákaznících máte v jiných systémech s cílem vykreslit velmi detailní pohledy spokojenosti zákazníků.

Proč zvolit řešení Enterprise™?

Neustálý sběr. Pro všechny zákazníky.

Sbíráte zpětnou vazbu každý den, každou hodinu a minutu. Podle toho, jak s vámi zákazníci přicházejí do styku.

Podrobný pohled spokojenosti zákazníků

Jasná identifikace hrozeb, příležitostí, silných a slabých stránek, námětů ke zlepšení…

Obrovská úspora

Ušetříme Vám náklady na veřejné průzkumy, či mystery shoppingy. Navíc dostanete mnohem kvalitnější data.

enterprise-mobile

Detailní pohled na každého zákazníka

InsightSofa Enterprise™ Vám poskytne o každém Vašem zákazníkovi detailní zprávu, s čím je spokojen, co navrhuje vylepšit, jaká je jeho historie. Zda se jeho věrnost ke značce lepší, nebo naopak se chystá přejít ke konkurenci.

Získat nabídku

Přehledy přes celou organizaci

Stejně tak můžete vykreslovat reporty pro určité oblasti, segmenty, zěmě, obchodní zástupce, apod. Pomocí několika kliků dostanete dostatečně přeesný pohled na to, jakým směrem se ve vedení firmy, nebo oddělení vydat.

Získat nabídku

Data patří Vám.
Sdílejte je, nebo je ponechte interní.

V InsightSofa Enterprise™ máte data zcela pod kontrolou. Můžete výsledky spokojenosti probírat interně, zpřístupnit pouze nejvyššímu managementu, nebo se rozhodnout, že část z nich zveřejníte v organizaci, nebo na svém webu.

Získat nabídku

Poskytování služeb

Využití InsightSofa Enterprise™ je především v identifikaci silných a slabých stránek poskytovaných služeb, ke sběru námětů na zlepšení a k celkovému manažerskému pohledu na firmu pohledem zákazníků.

Získat nabídku

Výrobní firmy

InsightSofa Enterprise™ má využití ve výrobních firmách, kde se měří spokojenost zákazníků s danými produkty. Výsledky zpětné vazby se promítají do výrobního oddělení (zdokonalování produktů), marketingových oddělení (identifikace komunikovaných témat), prodejních oddělení (zpětná vazba na obchodní zástupce) i nejvyššímu managementu (celkový obrázek firmy pohledem zákazníků).

Získat nabídku

Marketingové agentury

InsightSofa Enterprise™ je vhodná pro markeitngové agentury, které provádí průzkum trhu pro své klienty. Ať už potřebují jednoduché výstupy, nebo velmi podrobný pohled na spokojenost zákazníka z danou firmou, InsightSofa Enteprise™ jim to nabídne v reálném čase.

Získat nabídku

Konference a výstavy

Vystavovatelé a pořadatelé konferencí kteří používají InsightSofa Enterprise™ jasně identifikují spokojenost návštěvníků, jejich názory na proběhlou konferenci (výstavu), náměty na zlepšení a celkový dojem z dané akce.

Získat nabídku

Banky a pojišťovny

InsightSofa Enterprise™ je připravena pro nasazení do bankovního i pojišťovacího segmentu trhu. Poskytuje zpětnou vazbu na služby, obchodní zástupce, pracovníky na přepážce, nebo i na kvalitu nabízených bankovních a pojistných produktů.

Získat nabídku

Linet

Linet je jedním z nevětších výrobců nemocničních lůžek na světě. Pomocí nástroje InsightSofa Enterprise™ měří spokojenost zákazníků ve více než 20ti zemích. Hlavní benefity získává Linet z identifikace slabých a silných stránek, zpětných vazeb na produkty a kontroly vitality obchodní sítě.

Elfetex

Jeden z největších velkoobchodů elektrem Elfetex měří zákznickou spokojenost pomocí nástroje InsightSofa Enteprise™. Hlavní smyslem je zde identifikace spokojenosti s prodejní sítí a poskytovanými službami.

Area Four Industries

Největší výrobce hliníkových konstrukcí pro zábavní průmysl na světě měří zákaznickou zkušenost s naším nástrojem InsightSofa Enterprise™. Stěžejní informace, které klientovi poskytujeme jsou spokojenost s produkty, marketingem poskytovanými službami i obchodní sítí.

Essilor

Francouzský výrobce kontaktních čoček pomocí nástroje InsightSofa Enterprise™ zkoumá efektivitu prodejní sítě. Nástroj jim pomáhá zdokonalovat služby pro své klienty.

… a mnoho dalších.