Skip links

InsightSofa Now™

Jednorázové, rychlé a efektivní průzkumy.

Rychlý průzkum s podrobnými výsledky.

InsightSofa Now™ je vhodným řešením, pokud potřebujete rychlý pohled na spokojenost zákazníků, nebo zaměstanců. Probíhá jednorázově, cca do týdne máte podrobné výsledky. Pokud se rozhodnete průzkumy dělat pravidelně, historická data naleznete v aplikaci a můžete sledovat trendy.

Hlavní výhody InsightSofa Now™

Rychlý a bezstarostný průzkum

Oslovíme každého vašeho zákazníka. Vše probíhá elektronicky, včetně vyhodnocení.

Podrobné výsledky

Výsledky dostanete ve stejném rozsahu, jako z naší nejvyšší verze Enterprise. Vykreslené reporty, kterým budete rozumět.

Velká úsporu proti tradičním průzkumům

V porovnání s tradičními průzkumy trhu ušetříte cca 80% ceny.

enterprise-mobile

Bezstarostný průběh

InsightSofa Now™ je vytvořena tak, aby šetřila co nejvíce času, přičemž poskytla co nejkvalitněší výsledky. Naši zástupci vytvoří průzkum, nastaví všechny požadavky sběru dat a na konci Vám odprezentují výsledky. Vyžadujeme pouze minimální součinnost.

Získat nabídku

Bez nutnosti pořizovat jakékoli zařízení

Celý program InsightSofa Now™ je poskytován jako služba. Není potřeba kupovat, nebo pronajímat jakékoli zařízení. Vše nechte na nás, pouze vyčkejte na výsledky.

Získat nabídku

Výsledky pro každé oddělení na míru

Výsledky InsightSofa Now™ jsou poskytovány v plné míře managementu, ale není problém je rozdělit i na oddělení, pobočky, regiony apod.  Můžete s nimi tedy ihned začít pracovat.

Získat nabídku

Poskytování služeb

Využití InsightSofa Now™ je především v identifikaci silných a slabých stránek poskytovaných služeb, ke sběru námětů na zlepšení a k celkovému manažerskému pohledu na firmu pohledem zákazníků.

Získat nabídku

Výrobní firmy

InsightSofa Now™ má využití ve výrobních firmách, kde se měří spokojenost zákazníků s danými produkty. Výsledky zpětné vazby se promítají do výrobního oddělení (zdokonalování produktů), marketingových oddělení (identifikace komunikovaných témat), prodejních oddělení (zpětná vazba na obchodní zástupce) i nejvyššímu managementu (celkový obrázek firmy pohledem zákazníků).

Získat nabídku

Marketingové agentury

InsightSofa Now™ je vhodná pro marketingové agentury, které provádí průzkum trhu pro své klienty. Ať už potřebují jednoduché výstupy, nebo velmi podrobný pohled na spokojenost zákazníka s danou firmou.

Získat nabídku

Konference a výstavy

Vystavovatelé a pořadatelé konferencí kteří používají InsightSofa Now™ k jasné identifikaci spokojenosti návštěvníků, jejich názory na proběhlou konferenci (výstavu), náměty na zlepšení a celkový dojem z dané akce.

Získat nabídku

Banky a pojišťovny

InsightSofa Now™ je připravena pro nasazení do bankovního i pojišťovacího segmentu trhu. Poskytuje zpětnou vazbu na služby, obchodní zástupce, pracovníky na přepážce, nebo i na kvalitu nabízených bankovních a pojistných produktů.

Získat nabídku

Ultra Premium Brands

Ultra Premium Brands je distributor kvalitního alkoholu v České Republice. Pro velmi úspěšnost společnost na místním trhu provádíme průzkumy spokojenosti zákazníků s jejich službami.

Hello Innovation

Hello Innovation je společnost zabývající se průzkumy trhu a mystery shoppingem. I pro ně provádíme měření spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.

AVK VOD-KA

AVK VOD-KA je výrobce vodovodních potrubí a součástek pro vodní elektrárny. Pomocí InsightSofa Now™ měří spokojenost svých odběratelů, montážních techniků i koncových zákazníků.

Hellma

Hellma je německý dodavetel gastro zařízení. Pomocí InsightSofa Now měří spokojenost svých odběratelů.

… a mnoho dalších.