Skip links

InsightSofa OneTouch™

Sběr pomocí terminálů a kiosků.

Jednoduché pro zákazníky.
Efektivní pro Vás.

InsightSofa OneTouch™ terminály měří zákaznickou a zaměstnaneckou spokojenost na pobočkách (ve firemních prostorech). Průběžné sledování spokojenosti přináší okamžitou odezvu na vaše činnosti a poskytuje detailní pohled na názory a přání zákazníků. Sběr dat je anynomní a nepodléhá GDPR.

Proč terminály InsightSofa OneTouch™?

Silné a slabé stránky

Jasná identifikace silných a slabých stránek pohledem zákazníků.

Náměty na zlepšení

Zaměřte se na to, co si přejí vaši zákazníci nejvíce.

Motivace personálu

Terminály výrazně zvyšují motivaci personálu poskytovat lepší služby.

InsightSofa OneTouch terminals

Jak to funguje?

Vážíme si času zákazníků
i zaměstanců!

Během velmi krátké chvíle dokážete získat zpětnou vazbu na vaše činnosti. Neotravujete zákazníky zdlouhavými průzkumy a přitom získáte množství dat pro reporting spokojenosti zákazníků (nebo zaměstnanců). Používáme metodiku Net Promoter Score®.

Získat nabídku

Co z toho získáte?

Reporty pro řízení organizace

Reporty jsou navrženy s jasným cílem – Srozumitelnost a efektivita. Na vývoji reportů spolupracujeme s partnery z různých odvětví podnikání. Pomocí toho dokážeme generovat grafy, podle kterých můžete efektivně řídit i Vaši organizaci.

Získat nabídku

Co k terminálům potřebuji?

Připraveny ihned k provozu

Po doručení InsightSofa OneTouch™ jste připraveni sbírat zpětnou vazbu od zákazníků (zaměstnanců). Jediné co musíte udělat je zapojit terminál do zásuvky. Vše pak naběhne automaticky. Terminály jsou rovněž vybaveny vlastním internetovým připojením. Není potřeba připojení k wifi síti. Terminály zvládnou provoz cca 6 hodin na baterii (v připadě akcí, kde není dostupná elektřina).

Získat nabídku

Obchody

Terminály pro sběr zákaznické zpětné vazby se využívají v obchodech pro rychlou identifikaci potřeb zákazníků a pro sběr námětů ke zlepšení. Velmi silně motivují personál na prodejně k poskytování kvalitnějších služeb.

Získat nabídku

Veřejná místa

Monitorování spokojenosti návštěvníků na veřejných místech. Často se terminály používají na letištích, v obchodních domech nebo na veřejných akcích. Poskytují rychlý přehled o spokojenosti a námětů pro zlepšení.

Získat nabídku

Výstavy

Využití je jak pro pořadatele výstav (zpětná vazba  na organizaci výstavy), tak pro samotné vystavovatele, který si mohou změřit úspěšnost jejich  výstavního stánku mezi veřejností.

Získat nabídku

Konference

Nechte posluchače vyjádřit svoji spokojenost s konferencí. Budete mít mnoho dat pro vylepšení příští konference. Posluchači jsou šťastni, pokud mohou svůj názor vyjádřit. Naslouchejte jim.

Získat nabídku

Výrobní firmy

Výrobní firmy používají terminály spokojenosti pro získání cenných rad a námětů na zlepšení svých produktů. Naši klienti často vybavují své distributory těmito zařízeními a sbírají tak zpětnou  vazbu od koncových zákazníků.

Získat nabídku

Zaměstnanci

Terminály mají skvělé uplatnění v průběžném monitoringu spokojenosti zaměstnanců. Přispívají k získání různých ISO osvědčení a dodávají náměty na zlepšení vnitrofiremního prostředí.

Získat nabídku
Vítáme Komerční banku!

Vítáme Komerční banku!

Sledovat zákaznickou spokojenost je prostě trend dnešní doby. Vítáme v řadě našich klientů Komerční Banku! Pro Komerční banku zajišťujeme měření spokojenosti v jejich veřejných prostorech. Volba padla na terminály InsightSofa OneTouch.   Začněte měřit spokojenost Vašich zákazníků i vy. S terminály OneTouch je to snadné.

Komerční Banka a.s.

Pro Komerční Banku provádíme průběžné měření spokojenosti zaměstnanců pomocí terminálů InsightSofa OneTouch™.

Pilulka

Pro síť lékáren Pilulka měříme zákaznickou spokojenost v obchodech. Terminály InsightSofa OneTouch™ přináší jasné náměty od zákazníků, v čem posílit, a naopak co využít do marketingových kampaní.

Laufen

Pro Laufen / Jika měříme zaměstnaneckou spokojenost ve výrobních závodech. Dodali jsme stabilní brandované terminály, na míru potřeb klienta.

Jablotron

Pro Jablotron měříme a vyhodnocujeme spokojenost zaměstnanců a zákazníků pomocí terminálů spokojenosti InsightSofa OneTouch™.

IQ Landia

Oblíbenému dětskému parku IQ Landia v Liberci pomáháme porozumět svým zákazníkům a sbírat průběžně nové náměty na zlepšení.

… a mnoho dalších.